domingo, 1 de marzo de 2009

Reflexió sobre la classe de dimarts 24 de Febrer

Vivim en un moment marcat per les noves tecnologies. Aquestes són usades i tenen repercussions a tot nivell, per tant, també pel que fa al sistema educatiu. A l’escola es fa un ús mínim d’aquestes en comparació amb l’ús que se’n fa d’elles a fora de l’escola. La societat del moment té immediatesa per a rebre informació de tot tipus i per tant és una societat informada i a la vegada crítica. Hi ha una infinitat de fonts d’informació i un gran desenvolupament científic al respecte.
Encara que no ho creiem, les noves comunicacions interfereixen en diferents àmbits de les nostres vides i condicionen les nostres relacions, la nostra tasca laboral, etc. Per tant, hi ha un ús generalitat de les noves tecnologies, en la vida de les persones i són quelcom normalitzat en tots els àmbits.
Pel que fa a l’educació, considero que cal ensenyar als alumnes a realitzar un ús adequat de les noves tecnologies i ha de permetre crear persones crítiques amb les diferents informacions que reben per als diferents mitjans comunicatius. Per tant, les persones han d’estar en constant evolució i han de poder seleccionar la diferent informació que reben per tal de poder reflexionar sobre la mateixa.
Actualment, les noves tecnologies de la informació i la comunicació són un element més de les nostres vides, però realment les necessitem per a viure? Com es vivia abans de la seva aparició?
Plantejo aquestes dues qüestions per poder reflexionar, ja que a partir de la darrera classe de l’assignatura de “Noves Tecnologies aplicades a l’Educació”, és el que m’ha societat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario