martes, 3 de marzo de 2009

La tecnologiaLa tecnologia, és el conjunt d’habilitats que permeten construir objectes i màquines per adaptar el medi i satisfer les postres necessitats. La tecnologia és un concepte ampli que avarca un conjunt de tècniques, coneixements i processos que serveixen per el disseny i construcció d’objectes per satisfer necessitats humanes. Hi ha moltes tecnologies i molt diferents entre sí, es comú usar el terme en singular per referir-se a una d’elles.

En la societat, la tecnologia és la conseqüència de la ciència i la enginyeria, encara que molts avenços tecnològics siguin posteriors a aquests conceptes.

Les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC), són considerades aquell conjunt d’eines relacionades amb la transmissió, processament i acumulació digitalitzat de la informació. A la vegada, també s’entén com el conjunt de processos i productes derivats de les noves eines usades en l’ensenyament.

Hi ha una gran influència de les NTIC a l’ensenyament, ja que constitueixen un camp de treball en els àmbits de la investigació acadèmica, l’educació i la política. Entre els principals objectius de l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’educació, són les següents:
-Tracta de promoure l’alfabetització científica, mostrant la ciència com una activitat humana de gran importància social.
-Tractar d’estimular o consolidar en els joves la vocació per l’estudi de les ciències i les tecnologies, així com de la independència de judici i un sentit de la responsabilitat crítica.
-Tractar d’afavorir el desenvolupament i consolidació de les actituds pràctiques democràtiques en qüestions d’importància social relacionada amb la innovació tecnològica o la intervenció ambiental.

No hay comentarios:

Publicar un comentario