miércoles, 25 de marzo de 2009

Reflexió classe 17.03.09


Avui en dia hi ha una gran varietat de recursos audiovisuals. Aquests són ara mateix, els màxims representants de l’evolució de la tecnologia al nostre món. Faciliten molts aspectes com ara poder parlar amb persones que viuen molt lluny, poder seguir una classe des d’una manera interactiva, etc. Els mitjans audiovisuals arriben a les persones a través dels sentits; principalment, la vista i l’oïda; produint en les persones un impacte i un sentiment determinat. Aquest sentiment pot ser agradable o desagradable.
La realitat que les persones espectadores observen no és una realitat objectiva, sinó que pot tenir múltiples interpretacions depenent de les diferents persones que l’observin i depenent de quin significat ortorguin aquestes al que veuen.
La publicitat, és un dels exemples on podem observar l’avanç de les noves tecnologies. La publicitat, a més de voler mostrar a la persona un producte, una imatge, etc, crea en la persona una sèrie de sensacions i sentiments que s’assoleixen a partir d’elements com ara la música, el so, el silenci, les imatges, etc. Hi ha una sèrie de moviments de la càmera, que no són perquè si, sinó que tenen una funció i aquesta funció és fer arribar a l’espectador el missatge d’una manera o una altre. Els diferents anuncis publicitaris estan creats de manera conscient per assolir un objectiu, tot i que després cada persona pot interpretar la realitat com vol, hi ha una sèrie d’elements que determinen de manera notòria el resultat dels anuncis.
D’altra banda, en ocasions es fan servir una sèrie de recursos estilístics com per exemple, metàfores, el·lipsis, comparacions, al·literacions, etc. Aquests recursos són elements audiovisuals que serveixen per mostrar a les persones la realitat d’una manera determinada.
Aquests avanços em resulten molt satisfactoris però en ocasions, em pregunto si moltes vegades no es fan servir aquests recursos estilístics i els moviments de càmera determinats per tal d’influir al públic espectador cap al consumisme o cap a una idea determinada. Aquest és l’aspecte que realment em fa “por”; el gran poder dels mitjans de comunicació per intervenir en les vides i les ments de les persones assolint, en moltes ocasions els objectius del productor de les diferents campanyes publicitàries. Trobo que fer anuncis que arribin a les persones amb missatges humanitaris i valors està molt bé, però no m’agrada que s’abusi d’aquest poder de transmissió d’informació gràcies a tants avenços tecnològics, per modificar o influir pensaments de les persones que observen aquests anuncis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario