martes, 10 de marzo de 2009

Els mitjans audiovisualsEls mitjans audiovisuals, són obres que s’expressen a través de sons i imatges. Tanmateix, hi ha diferents tipus de sons i imatges. Hi ha tres tipus de mitjans: els materials, els simbòlics i els organitzatius. Els materials poden ser per exemple informació escrita sobre paper. No obstant, en els mitjans audiovisuals, no podem destacar tant fermament els mitjans materials, però s’entén que les primeres aportacions van ser el telègraf, vistes com a àtoms d’energies i ones. Són una sèrie d’ones que un aparell captura. Aquestes poden ser la part més material. Hi ha altres elements com ara els químics, en els que podem trobar per exemple la fotografia. Aquests mitjans de comunicació són més reals i directes tot i que no cal que siguin del tot reals, però ens permeten observar la realitat tal i com la veiem. Pel que fa a la part més simbòlica dels mitjans audiovisuals, hi ha una sèrie de llenguatge audiovisual, a través de signes que produeixen una sèrie de significats o una altres. En aquest cas, podem trobar també una sèrie de recursos estilístics i expressius que ens permeten comunicar aquests signes bàsics. També hi ha altres elements com ara els tipus de plans, enquadres, etc; tota una sèrie de components sintàctics que permeten que la persona percebi les diferents comunicacions audiovisuals de manera plenera.

Hi ha una sèrie de llenguatge audiovisual

Components del llenguatge audiovisual.
- Sintàctics:
o Plànols: és la unitat bàsica de les diferents iamtges en moviment. Podem trobar diferents tipus de plans:( panoràmic, general, sencer, mig, mig curt, primeríssim pla, primer pla, plans detall, americà i de situació.)
o Angles: (Representa el punt de vista de la càmera; és a dir de la persona que ens està explicant la història) Dins la tipologia dels angles podem trobar l’angle normal, el picat, el contrapicat, el nadir, el cenital i l’holandès).
o Composició
o Profunditat de camp
o Distancia focal
o Continuïtat
o Ritme
o Il·luminació
o Color
o Moviments de la càmera: hi ha diferents moviments, com ara els “escombrats” que mostren diferents imatges que van apareixen i marxant a poc a poc. També hi ha moviments de traveling; que són aquells moviments en els que la càmera va movent-se com si caminés: es desplaça tota la càmera i no només una part. La panoràmica descriptiva, mostra de manera senzilla el que tenim davant, la panoràmica d’acompanyament, segueix a pla persona protagonista en aquella imatge. La panoràmica de relació grava les dues persones que intervenen en aquell moment.
o Altres elements

Pel que fa l’alçada de la càmera, cal dir que pot ser normal; quan la càmera esta situada a una distància del terra equivalent a la vista, (entre 1,50 i 1,80 metres) i l’alçada alta, que s’anomena així, quan la càmera es situa a una distància major de 1,80 metres. Finalment, si la distància és molt alta, es parla d’una càmera aèria.

Quan menys duren els plans, més ritme té la pel·lícula, en canvi, quan menys dura cada pla, menys ritme mostra la mateixa. Cal dir que això pot ser aplicat als Power Points o altres programes relacionats.
Normalment els colors freds, mostren més estabilitat, uniformitat, una situació de menys exaltació, en canvi els colors càlids, provoquen més dinamisme, diversitat, són colors més externs. A la vegada, hi ha diferents colors que associem a diferents sentiments i/o sensacions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario