martes, 24 de febrero de 2009

Reflexió sobre l'ús i l'accés a les noves tecnologies arreu del món

A partir de la recollida de dades sobre l’ús i l’accés de les noves tecnologies arreu del món, en diferents fonts informatives, es realitzarà una breu reflexió al respecte.
Per a poder desenvolupar aquesta reflexió, es comparà l’ús i accés d’aquestes a Catalunya, Espanya, Europa i un país en via de desenvolupament.
Pel que fa a Catalunya, 5.432.605 persones utilitzen les noves tecnologies de la informació i la comunicació. A nivell estadístic es pot veure que un 67’3% de persones ha fet ús d’internet alguna vegada, un 56’2% de persones ha usat internet en els últims 3 mesos i un 26% de persones ha realitzat compres per internet alguna vegada. Per tant s’observa com és un element comunicatiu usat i conegut per la majoria de la població catalana. Amb tot el que això comporta; incloure l’ús d’internet en diferents activitats socials, educatives, laborals, etc, ser coneixedor de la cultura comunicativa i destaco la necessitat persona d’inserir-se en aquesta nova era comunicativa per a no quedar exclòs socialment.
Pel que fa a Espanya, 13.000.000 de persones usa internet. Tenint en compte la població de 14 anys en endavant cal dir que 37.439.000 de persones és usuària d’internet. D’altra banda, pel que fa a l’equipament de les diferents vivendes en relació amb productes de tecnologies de la informació i la comunicació, un informe de l’any 2006, ens comunica que, un 58’4% de la població disposa d’ordinador dins la llar, un 73’4% de persones té un reproductor DVD a casa seva i un 89’1% de persones disposa de telèfon mòbil propi. Per tant, amb tot això poem observar com les noves tecnologies formen part de les famílies i vivendes espanyoles i són usades i conegudes des de petites edats.

En relació amb els usuaris d’internet a Europa i al món, podem veure diferents dades a partir de la taula següent:
Zona/Persones
Unió Europea 456.791.700
Resta d’Europa 274.102.378
Total d’Europa 730.894.078
Total del Món 6.390.147.487

Per a poder contrastar les dades exposades fins ara, he triat Àfrica com al país per a poder observar l’ús d’ordinadors i internet, i es pot veure com un total de 348.699 persones en tenen accés. És una dada important, ja que mostra la diferència amb la resta de països europeus. Per tant, el nivell de desenvolupament d’un país determina les noves tecnologies així com l’accés a elles i la disposició de les mateixes. A nivell general, és important destacar, que Argèlia hi ha un total de 866 persones que en gaudeixen, a Angola 17, a Chad 11 i a Etiòpia un total de 9.

Per finalitzar s’exposa una taula amb les diferents dades a nivell mundial sobre l’ús d’internet.

Zona/Persones
Àfrica 955.206.348
Àsia 3.776.181.949
Europa 800.401.065
Orient Mitjà 197.090,443
Nord Amèrica 337.167.248
Llatinoamèrica/El Carib 576.091.673
Oceania/Austràlia 33.981.562


A continuació, podem observar un gràfic que ens mostra la valoració dels docents sobre l'ús de les noves tecnologies, especialment d'internet.

A mode de reflexió, és de destacar que a l’anomenat primer món hi ha un ús de les noves tecnologies molt superior a la resta de països. Als països del tercer món no hi ha un consum i un accés generalitzat i és molt minoritari l’accés a les mateixes; només hi accedeix la gent amb una classe social elevada. Per tant, tot això dificulta encara més el poder igualar el nivell de desenvolupament que la resta de països, ja que sense el domini ni coneixement de les mateixes la persona no es considera una persona “evolucionada” i pot caure en la marginació social, per exemple. En l’actualitat les noves tecnologies formen part de les nostres vides i les noves generacions les acullen com altres joguines i maneres d’oci totalment normalitzades i assimilades er a tota la societat. Hi ha una producció massiva i nous avanços i coneixements que fan que cada dia les noves tecnologies evolucionin de manera més ràpida. Cal pensar, per això que en la societat en la que vivim, totes les persones han de poder disposar del dret de poder accedir de maner igualitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació i cal per tant que es realitzin tasques facilitadores per a poder assolir-ho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario