martes, 24 de febrero de 2009

El que espero de l'assignatura

Respecte a l'assignatura de "Noves tecnologies aplicades a l'Educació", espero que em permeti assolir eines per a poder millorar les meves capacitats comunicatives i de la informació. D'altra banda, espero poder conèxier més profundament diferents tipus de tecnologies i formes de comunicació que siguin útils i a la vegada pràctiques per a la meva futura tasca laboral.

No hay comentarios:

Publicar un comentario