domingo, 12 de abril de 2009

Llenguatge audiovisual

En el llenguatge audiovisual, hi ha una sèrie d’elements. A continuació, s’exposaran de manera extensa cadascun d’ells.
1. Plans: el pla és la perspectiva dels personatges, objectes i elements de les imatges tal i com els capta la càmera des d’un lloc i un angle determinat. Els tipus de plans que hi ha són els següents:
Pla panoràmic: mostra un gran escenari o multitud. La persona no està o bé queda diluïda en l’entorn, llunyana, petita, etc. Té un valor descriptiu i pot adquirir un valor dramàtic quan es pretén destacar la soledat o la petitesa de l’home en front el medi.
Pla general: mostra un escenari ampli en el que s’incorpora la persona i ocupa entre 1/3 i una 1/4 part de l’enquadrament. Té un valor descriptiu de persones o un ambient determinat. Interessa l’acció i la situació dels personatges. Té un valor descriptiu, narratiu o dramàtic.
Pla sencer: quan els límits superior i inferior del quadre quasi coincideixen amb el cap i els peus. Té un valor narratiu i dramàtic.
Pla mig: Presenta la figura humana tallada per la cintura, de mig cos cap amunt. Té un valor expressiu, dramàtic i narratiu.
Pla mig curt: mostra la figura humana des del pit fins al cap.
Primeríssim primer pla:Mostra una part de la figura humana des de molt a prop (una boca, un ull, etc).
Primer pla: va des de les clavícules cap amunt.
Pla detall: es centra en un objecte proper.
Pla americà: retalla la figura de la persona pel genoll aproximadament. És òptim enquadrar a dos o tres persones que estan interactuant.
Pla de situació: pot ser de lloc o temporal i s’usa per localitzar l’acció tan temporal com espacial.
2. Angulacions de la càmera:posició de la càmera depenent de l’angle de situació.
Normal: l’angle de la càmera és paral•lel al terra.
Picat: la càmera es situa per damunt de l’objecte o subjecte mostrat, de manera que aquest es veu des d’ amunt.
Contrapicat: oposat al picat.
Nadir: la càmera es situa completament per sota del personatge en un angle perpendicular al terra.
Zenital: la càmera es situa completament per damunt del personatge, en un angle també perpendicular.
Pla holandès: quan la càmera està lleugerament inclinada. Això mostra inestabilitat.
3. Alçada de la càmera
Normal: la càmera es situa a una distancia del terra equivalent a la de la vista (entre 1.50 i 1’80 metres).
Alta: es situa a una distància major a 1’80 metres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario