domingo, 12 de abril de 2009

Activitat educativa on podem usar aquests mitjans audiovisuals

Els mitjans audiovisuals i el seu llenguatge es poden usar per a moltes coses. Des del punt de vista de l’Educació Social, ens poden servir per a treballar amb diferents col·lectius, per exemple. D’altra banda, també són una font d’informació important sobre què succeeix a món en el que vivim. Podríem usar algun tipus de publicitat que anés dedicada a certs col·lectius com ara dones maltractades, drogodependents, etc. Aquests anuncis o imatges publicitaris ens poden servir per a crear un debat en el grup d’intervenció i poder reflexionar posteriorment. És una de les altres utilitats dels mitjans de comunicació, des del seu punt de vista més educatiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario